Kascontrole Commissie

De Kascontrole Commissie (KasCo) is het controlerend orgaan wanneer het gaat over de financiën. De leden van de KasCo zijn allemaal oud-penningsmeesters dus ze hebben allemaal veel ervaring. De huidige penningmeester kan dan ook altijd bij deze commisie terecht met vragen met betrekking tot de boekhouding.


Financial Control Committee

Jorn Groen -
Anton ter Brake -
David Jaap Scholten -

Onze sponsoren