Vertrouwenscontactpersonen

Bij De Groene Uilen-Moestasj zetten we ons in voor een inclusieve, veilige en stimulerende omgeving voor iedereen. Om dit streven te behalen is er een zero-tolerance beleid opgezet met als doel om duidelijke stappen te creëren voor het omgaan met geweld of seksuele intimidatie. Op deze manier spreken wij ons als vereniging uit tegen pestgedrag, geweld, conflicten en agressie. Daarnaast hopen we alle leden evengoed welkom te heten binnen onze vereniging door een inclusieve sfeer te waarborgen.

Ondanks deze stappen kunnen situaties voorkomen waarin de veiligheid en inclusie van leden niet gewaarborgd is. Vormen van grensoverschrijdend gedrag blijven de studenten- en sportwereld beïnvloeden, wat er uiteindelijk voor zorgt dat toch niet iedereen zich veilig voelt binnen de sport. Om hulp te kunnen bieden in situaties waar zulk gedrag plaatsgevonden heeft, zijn er bij onze vereniging twee vertrouwenscontactpersonen aangesteld die hulp en informatie kunnen bieden met betrekking tot de situatie die je overkomen is.

Voorbeelden van situaties waarbij het verstandig is om een vertrouwenscontactpersoon te benaderen zijn ervaringen met pestgedrag, agressie, discriminatie en seksuele intimidatie of seksueel geweld. Het kan niet genoeg benadrukt worden dat ervaringen met dit soort gedrag dat iemand zich niet langer veilig voelt binnen onze vereniging, een zaak waartegen wij ons ten alle tijde hard maken. Om zulke situaties tegen te gaan, is het niet alleen fijn maar ook belangrijk om in contact te komen met een vertrouwenscontactpersoon, aangezien zij verdere stappen kunnen bieden om om te gaan met de consequenties van grensoverschrijdend gedrag. Hierom nodigen wij je middels dit stuk tekst uit om bij dit soort situaties een afspraak te maken met de vertrouwenscontactpersoon via de onderstaande informatie. 

Contact met de vertrouwenscontactpersonen blijft vertrouwelijk tot situaties beschreven worden die extern behandeld moeten worden. Naast ons beleid zijn er vanuit de overheid en bond namelijk maatregelen opgezet om seksueel overschrijdend gedrag en wetovertredend gedrag tegen te gaan. Bij dit soort situaties zijn onze vertrouwenscontactpersonen genoodzaakt om het gesprek stop te zetten en je door te verwijzen naar een externe partij. Alsnog is het ook dan verstandig om hen te contacteren, aangezien zij informatie kunnen bieden voor vervolgstappen, en zodoende het voorkomen van dit soort situaties in de toekomst tegen te gaan. 

Onderstaande vind je persoonlijke informatie over onze vertrouwenscontactpersonen, hun rol binnen de vereniging en contactinformatie. Mocht je een situatie ervaren waarin jij je niet veilig voelt, maak dan alsjeblieft een afspraak met een van hen. 

Confidential Advisors

Lard de Jong -
Mayke Posthouwer -

Onze sponsoren