HR, Statuten en Gelden

Huishoudelijk Reglement (HR), Statuten en ​​​​​​​Gelden

Deze pagina bestaat uit vier onderdelen die voor zowel huidige leden als aspirant leden zeer belangrijk zijn. Ten eerste vind je hier het huishoudlijk reglement (HR), waarin alle regels vermeld staan die de vereniging handhaaft. Aangezien dit bestand uit heel wat pagina's bestaat kan hij gedownload worden met behulp van onderstaande link. In het HR wordt verwezen naar de boetelijst (voor het geval dat je een regel niet nakomt) en naar de statuten van de vereniging, welke je ook op deze pagina kan vinden. Ten slotte, vind je hier een uitleg over de kosten van een lidmaatschap en een overzichtelijke tabel met de meest recente contributiebedragen en boetes. Zorg dat je het eens goed doorleest!

Het HR en de statuten kun je downloaden met behulp van deze links: 

Boetelijst

Interne boetes


1e keer

2e keer

3e keer

Te laat arriveren

Niet scheidsen

€ 15,-

€ 20,-

€ 30,-

€ 7.50

Niet tafelen

€ 15,-

€ 20,-

€ 30,-

€ 7.50

Niet kassen

€ 15,-

€ 20,-

€ 30,-

€ 7.50

Geen zaalcoördinator

€ 25,-

€ 25,-

€ 25,-

€ 12.50

Niet behalen BS2-diploma

*

€ 50,-Niet volgen tafelcursus


€ 20,-Niet voortijdig afmelden ALV (voor captains & chairs)

€10,-

€ 10,-

€10,-


Geen ACLO-sportbewijs (éénmalig) op, of na 1 november (1e semester)

€30,-
Geen ACLO-sportbewijs (éénmalig) op, of na 1 april (tweede semester)€30


Geen ACLO-sportbewijs (ten tijde van ACLO ledenlijstcontrole)

€ 15,-

€ 15,-

€ 15,-


Afmelden volgend seizoen tussen 1 juni en 30 juni  

€ 60,-

Veranderen wedstrijdlid naar trainingslid tussen 1 en 30 juni€40,-


*Komt het bestuur tot de redelijke overtuiging dat sprake is van moedwillig niet behalen van de eerste BS2-cursus, dan wordt artikel 4.8 lid a) uit het huishoudelijk reglement van toepassing geacht. Komt het bestuur niet tot die overtuiging, dan moet de cursus zo spoedig mogelijk opnieuw gevolgd worden. Indien sprake is van moedwillig niet behalen van de scheidsrechterscursus, wordt een boete opgelegd van 50 euro.

- boetes die worden toegeschreven vanwege het spelen zonder spelregelbewijs zijn volledig voor de speler zelf. Vanaf het seizoen 2022-2023 is het voor spelers t/m 24 jaar verplicht in het bezit te zijn van een spelregelbewijs. 


Administratie gerelateerde boetes

Storneren (ook bij een te laag saldo)

€ 5,-

Aanmaning na 60 dagen

€ 12,-


N.B. Boetes van de NBB, de ACLO of een andere derde partij zullen doorberekend worden aan de leden in overeenstemming met Artikel 9.8 van het huishoudelijk reglement (HR). Zie de boetelijsten van deze partijen voor de exacte bedragen.


Onze sponsoren